APO (penitentiair Maatschappelijk Werk)

APO: Protestants onthaal Justitieel welzijnwerk VZW

Onze dienst richt zich tot personen die gedetineerd, geïnterneerd of vrijgelaten zijn, en hun familie.

Justitieel welzijnwerk VZW

Onder Tijdens

De dienst komt tussen voor de gedetineerden voor alles wat in min of meerdere mate te maken heeft met de hechtenis:

  • raad, begeleiding en inlichtingen
  • contacten met advocaten, met gerechtelijk en federale instanties
  • tussenpersoon met andere diensten van de gevangenis: de strafrechtbank, de commissies voor sociaal verweer,...
  • voorbereiding van de vrijlating, zoeken naar werk en opleiding, follow-up en psycholosociale bijstand
  • contact met famieleden en naastbestaanden.

Onder na de hechtenis

  • het in ordre brengen van de administratieve situatie
  • zoektocht naar werk, opleiding, huisvesting,...
  • contact met de gerechterlijke instanties
  • psychosociale steun

De dienst animeert culturele en creatieve et culinaire activiteiten in de gevangenis van Vorst.

Permanentie

Woensdag van 9u-12u en vrijdag van 14u-16u.

Regelmatige bezoeken in de gevangenis.

Maatschappelijk assistent

Psycholoog