Vluchtelingendienst

Vluchtelingendienst

De dienst onthaalt erkende vluchtelingen, asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vluchtelingendienst

De dienst biedt

  • Duidelijke informatie over de asiel-en onthaalprocedure, de regularisatiemogelijkheden van het verblijf in België en de sociale rechten.
  • Materiële hulp: voedsel, kleren, meubelen voor een eerste installatie,…
  • Juridische bijstand voor o.a.vragen in verband met het verblijfsrecht, hulp bij het indienen van naturalisatieaanvragen, gezinshereniging, emigratie,…
  • bijstand en een luisterend oor.

De Vluchtelingendienst verzekert ook een sociale permanentie in gesloten centra samen met andere niet-gouvernementele organisaties. De dienst signaleert problemen van de basis via koepelorganisaties aan de bevoegde overheden en helpt mee zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen.

Permanenties: Elke werkdag van 9-13u.

Consultaties: na afspraak

Maatschappelijk assistenten